YouTubeFacebook

«

»

2 липня 2021 року відбудеться чергове засідання Ради ректорів ЗВО Одеського регіону

­­­­­­2 липня 2021 р.

Одеський національний

університет ім. І.І.Мечникова

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про стан і перспективи розвитку міжнародного співробітництва та вдосконалення системи оцінювання наукової та науково-технічної діяльності в закладах вищої освіти Одеського регіону відповідно оновленій дорожній карті з інтеграції науково-інноваційної системи України до Європейського дослідницького простору (ЄДП)

Доповідач: Єгоров Б.В., ректор  ОНАХТ, голова комісії з наукової роботи і міжнародних зв’язків (звіт, показники, підсумки, рішення)

  1. Про участь Ради ректорів ЗВО Одеського регіону у роботі Спілки ректорів ЗВО України по реалізації завдань розвитку вищої освіти в Україні

Доповідач: Степаненко С.М., голова Ради ректорів ЗВО Одеського регіону

  1. Про стан використання майна ЗВО Одеського регіону

Доповідач: Славський О.В., начальник Регіонального відділення фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській областях