Monthly Archive: Вересень 2017

Громадське обговорення проекту положення «Про проведення Всеукраїнської студенської олімпіади»

Інститут модернізації змісту освіти пропонує до громадського обговорення проект Положення  «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади»

Зауваження та пропозиції просимо надсилати до 14 вересня 2017 року на електронну адресу: rada@odeku.edu.ua

Громадське обговорення проекту наказу «Про затвердження умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2018 році»

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення Проект наказу «Про затвердження умов прийому на навчання до ВНЗ України в 2018 році»

Зауваження та пропозиції просимо до 22 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: rada@odeku.edu.ua

Громадське обговорення проекту «Зміни, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Міністерством освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект постанови «Про внесення змін, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальню закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрі] України 23 березня 2016 р. №261».

Зауваження та пропозиції просимо до 15 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: rada@odeku.edu.ua

Підсумки вступної кампанії 2017 року в центрі уваги Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

5 вересня ц.р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» відбулося обговорення результатів вступної кампанії 2017 року у вищих навчальних закладах України.

n_96_35671665

У засіданні Президії, крім її членів, взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, заступники Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич і Роман Греба, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директори департаментів Міністерства освіти і науки  України Олег Шаров, Андрій Шевцов, Світлана Даниленко, Голова Державної інспекції навчальних закладів України Руслан Гурак, Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, ректори провідних університетів. Всього учасників – понад 80 осіб.

n_96_42173220

    У вступному слові президент ГО «Спілка ректорів України», ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський зазначив, що цьогорічна вступна кампанія виявилася складною. У процесі її проведення виникало чимало запитань як з боку вищих навчальних закладів, так і з боку вступників. Насамперед, це стосується роботи Єдиної державної електронної бази освіти; строків прийому документів та зарахування за освітніми ступенями; питання права визначення вищими навчальними закладами конкурсних предметів та одне з найгостріших питань — час прийняття Урядової постанови про обсяг державного замовлення.

   У своєму виступі заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич підкреслив, що при проведенні вступної кампанії у 2017 року мали місце окремі труднощі, але в цілому вони не вплинули на результати вступної кампанії і її вдалося провести на належному рівні.

  Детальніше питання вступної кампанії 2017 року були окреслені у виступі директора департаменту вищої освіти Олега Шарова (презентація).

   В обговоренні результатів вступної кампанії 2017 року взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, заступник Міністра освіти і науки Роман Греба, ректори провідних університетів: Мороз В.М. (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова), Тацій В.Я. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Безгін О.І. (Київський національний університет театру, кіно і телебачення), Огнев’юк В.А. (Київський університет імені Бориса Грінченка), Куліков П.М. (Київський національний університет будівництва і архітектури), Ніколаєнко С.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Степаненко С.М. (Одеський національний екологічний університет), Васильєв А.В. (Сумський державний університет), Бакіров В.С. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), директор Українського центру оцінювання якості освіти Карандій В.А.

n_96_25851662

  Виступаючі акцентували увагу на таких проблемах вступної кампанії: функціонування Єдиної державної електронної бази освіти; складання ЗНО; забезпечення стабільності Умов прийому; строки проведення вступної кампанії; стандартизація конкурсних предметів (створення єдиного переліку) на всі спеціальності незалежно від форми навчання та джерел фінансування; оптимізація кількості вищих навчальних закладів та спеціальностей, на які вступник подає заяви (до 6 ВНЗ і на 3 спеціальності); перегляд величини регіональних і сільських коефіцієнтів; збільшення видатків на проведення вступної кампанії у вищих навчальних закладах тощо.

n_96_16006547

   За результатами обговорення Президією Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» було прийнято ухвалу: інформацію про результати вступної кампанії 2017 року у вищих навчальних закладах взяти до відома та дирекції Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» у тижневий строк узагальнити пропозиції, висловлені у виступах учасників засідання Президії і подати до Міністерства освіти і науки проект змін до Умов прийому у 2018 році.

 Інформація з сайту: http://www.vnz.univ.kiev.ua

Криза вищої школи в Одеському регіоні

Ситуация с высшей школой в Одесской области — кризисная. ВУЗам сокращают госзаказ, ряд специальностей вообще остались без бюджетных мест для абитуриентов. Всему виной — плохая успеваемость школьников на внешнем независимом оценивании. Как ректоры одесских университетов и академий предлагают решить проблему?

Базы, льготы и коэффициенты

Во время вступительной кампании-2017 постоянно возникали препятствия и несогласованности: электронная база ЕГЭБО то и дело «падала», подача документов сопровождалась непрерывными сбоями — абитуриенты жаловались, что сайт плохо работает. Случилось даже так, что из единой электронной базы данных исчезли приблизительно 40 тыс. заявлений, и Министерству образования и науки пришлось продлить крайний срок подачи документов.

Но на этом «испытания» не закончились. Возникли неувязки, например, с сельским коэффициентом (в нынешнем году впервые ввели систему коэффициентов — региональный, отраслевой и сельский). В день, когда все вузы должны были обнародовать списки рекомендованных к зачислению на бюджет, вдруг выяснилось, что дополнительные баллы система ошибочно добавила абитуриентам из городов, а не из сел. Это привело к недостоверности данных и в итоге поставило под вопрос финальный балл ряда абитуриентов. Как следствие — списки рекомендованных к зачислению  обнародовали на полдня позже заявленного времени.

Да и по сути эти коэффициенты  — новый вид льгот.  Они серьезно повлияли на то, что  конечные списки шокировали многих абитуриентов. В первую очередь, отличников, которые были уверены, что с высокими баллами ВНО обязательно поступят на бюджет. Тем не менее, в нынешнем году есть абитуриенты с средним баллом выше 190 (из 200 возможных), не поступившие на бюджет, в то время как на некоторые специальности без проблем прошли те, кто едва смог набрать 130—140 баллов.

Плохие оценки школьников и кризис высшего образования

Еще одним неприятным моментом стали результаты ВНО по Одесской области, из-за которых ряд ВУЗов, в первую очередь Одесский национальный университет, потеряли госзаказ на ряд специальностей (политология, социология, немецкий язык) или же он был сокращен до неприличного минимума. По словам главы совета ректоров Одесских ВУЗов, ректора экологического университета Сергея Степаненко, в этом году количество бюджетных мест сократилось примерно на четверть по сравнению с 2016 годом. При сохранении таких темпов уменьшения госзаказа Степаненко прогнозирует исчезновение Одессы как университетского центра всего за несколько лет.

В общем, «сюрпризов» было много, завершившаяся вступительная кампания оказалась, пожалуй, одной из самых сложных за последние годы. Министерству образования необходимо в самое ближайшее время привлечь к доработке электронной системы специалистов высокого уровня, чтобы сотни тысяч школьников и их родителей больше не оказывались заложниками чьего-то непрофессионализма. Кстати, Премьер-министр поручил руководству Министерства финансов и Министерства образования и науки найти возможность выделения из бюджета средств на совершенствование Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

А чтобы избежать диспропорции высшей школы в разных регионах, совет ректоров ВУЗов Одесской области обратился в Кабинет министров с предложением поделить госзаказ между укрупненными образовательными регионами (округами) и проводить широкий конкурс в них. Образовательные регионы эти, говортся в обращении ректоров, надо формировать, исходя из численности населения и «наличия исторического центра высшего образования».

Одесса в таком проекте становится центром «Южного региона» из пяти областей с общим населением порядка семи миллионов человек: Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской.
Інформація з сайту:  http://odessa-life.od.ua