Категорія Архів: Архів новин

Громадське обговорення проекту «Зміни, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»

Міністерством освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект постанови «Про внесення змін, що вносяться до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальню закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрі] України 23 березня 2016 р. №261».

Зауваження та пропозиції просимо до 15 вересня 2017 року надсилати за електронною адресою: rada@odeku.edu.ua

Підсумки вступної кампанії 2017 року в центрі уваги Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

5 вересня ц.р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» відбулося обговорення результатів вступної кампанії 2017 року у вищих навчальних закладах України.

n_96_35671665

У засіданні Президії, крім її членів, взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, заступники Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич і Роман Греба, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директори департаментів Міністерства освіти і науки  України Олег Шаров, Андрій Шевцов, Світлана Даниленко, Голова Державної інспекції навчальних закладів України Руслан Гурак, Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, ректори провідних університетів. Всього учасників – понад 80 осіб.

n_96_42173220

    У вступному слові президент ГО «Спілка ректорів України», ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський зазначив, що цьогорічна вступна кампанія виявилася складною. У процесі її проведення виникало чимало запитань як з боку вищих навчальних закладів, так і з боку вступників. Насамперед, це стосується роботи Єдиної державної електронної бази освіти; строків прийому документів та зарахування за освітніми ступенями; питання права визначення вищими навчальними закладами конкурсних предметів та одне з найгостріших питань — час прийняття Урядової постанови про обсяг державного замовлення.

   У своєму виступі заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич підкреслив, що при проведенні вступної кампанії у 2017 року мали місце окремі труднощі, але в цілому вони не вплинули на результати вступної кампанії і її вдалося провести на належному рівні.

  Детальніше питання вступної кампанії 2017 року були окреслені у виступі директора департаменту вищої освіти Олега Шарова (презентація).

   В обговоренні результатів вступної кампанії 2017 року взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, заступник Міністра освіти і науки Роман Греба, ректори провідних університетів: Мороз В.М. (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова), Тацій В.Я. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Безгін О.І. (Київський національний університет театру, кіно і телебачення), Огнев’юк В.А. (Київський університет імені Бориса Грінченка), Куліков П.М. (Київський національний університет будівництва і архітектури), Ніколаєнко С.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Степаненко С.М. (Одеський національний екологічний університет), Васильєв А.В. (Сумський державний університет), Бакіров В.С. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), директор Українського центру оцінювання якості освіти Карандій В.А.

n_96_25851662

  Виступаючі акцентували увагу на таких проблемах вступної кампанії: функціонування Єдиної державної електронної бази освіти; складання ЗНО; забезпечення стабільності Умов прийому; строки проведення вступної кампанії; стандартизація конкурсних предметів (створення єдиного переліку) на всі спеціальності незалежно від форми навчання та джерел фінансування; оптимізація кількості вищих навчальних закладів та спеціальностей, на які вступник подає заяви (до 6 ВНЗ і на 3 спеціальності); перегляд величини регіональних і сільських коефіцієнтів; збільшення видатків на проведення вступної кампанії у вищих навчальних закладах тощо.

n_96_16006547

   За результатами обговорення Президією Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» було прийнято ухвалу: інформацію про результати вступної кампанії 2017 року у вищих навчальних закладах взяти до відома та дирекції Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» у тижневий строк узагальнити пропозиції, висловлені у виступах учасників засідання Президії і подати до Міністерства освіти і науки проект змін до Умов прийому у 2018 році.

 Інформація з сайту: http://www.vnz.univ.kiev.ua

Криза вищої школи в Одеському регіоні

Ситуация с высшей школой в Одесской области — кризисная. ВУЗам сокращают госзаказ, ряд специальностей вообще остались без бюджетных мест для абитуриентов. Всему виной — плохая успеваемость школьников на внешнем независимом оценивании. Как ректоры одесских университетов и академий предлагают решить проблему?

Базы, льготы и коэффициенты

Во время вступительной кампании-2017 постоянно возникали препятствия и несогласованности: электронная база ЕГЭБО то и дело «падала», подача документов сопровождалась непрерывными сбоями — абитуриенты жаловались, что сайт плохо работает. Случилось даже так, что из единой электронной базы данных исчезли приблизительно 40 тыс. заявлений, и Министерству образования и науки пришлось продлить крайний срок подачи документов.

Но на этом «испытания» не закончились. Возникли неувязки, например, с сельским коэффициентом (в нынешнем году впервые ввели систему коэффициентов — региональный, отраслевой и сельский). В день, когда все вузы должны были обнародовать списки рекомендованных к зачислению на бюджет, вдруг выяснилось, что дополнительные баллы система ошибочно добавила абитуриентам из городов, а не из сел. Это привело к недостоверности данных и в итоге поставило под вопрос финальный балл ряда абитуриентов. Как следствие — списки рекомендованных к зачислению  обнародовали на полдня позже заявленного времени.

Да и по сути эти коэффициенты  — новый вид льгот.  Они серьезно повлияли на то, что  конечные списки шокировали многих абитуриентов. В первую очередь, отличников, которые были уверены, что с высокими баллами ВНО обязательно поступят на бюджет. Тем не менее, в нынешнем году есть абитуриенты с средним баллом выше 190 (из 200 возможных), не поступившие на бюджет, в то время как на некоторые специальности без проблем прошли те, кто едва смог набрать 130—140 баллов.

Плохие оценки школьников и кризис высшего образования

Еще одним неприятным моментом стали результаты ВНО по Одесской области, из-за которых ряд ВУЗов, в первую очередь Одесский национальный университет, потеряли госзаказ на ряд специальностей (политология, социология, немецкий язык) или же он был сокращен до неприличного минимума. По словам главы совета ректоров Одесских ВУЗов, ректора экологического университета Сергея Степаненко, в этом году количество бюджетных мест сократилось примерно на четверть по сравнению с 2016 годом. При сохранении таких темпов уменьшения госзаказа Степаненко прогнозирует исчезновение Одессы как университетского центра всего за несколько лет.

В общем, «сюрпризов» было много, завершившаяся вступительная кампания оказалась, пожалуй, одной из самых сложных за последние годы. Министерству образования необходимо в самое ближайшее время привлечь к доработке электронной системы специалистов высокого уровня, чтобы сотни тысяч школьников и их родителей больше не оказывались заложниками чьего-то непрофессионализма. Кстати, Премьер-министр поручил руководству Министерства финансов и Министерства образования и науки найти возможность выделения из бюджета средств на совершенствование Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

А чтобы избежать диспропорции высшей школы в разных регионах, совет ректоров ВУЗов Одесской области обратился в Кабинет министров с предложением поделить госзаказ между укрупненными образовательными регионами (округами) и проводить широкий конкурс в них. Образовательные регионы эти, говортся в обращении ректоров, надо формировать, исходя из численности населения и «наличия исторического центра высшего образования».

Одесса в таком проекте становится центром «Южного региона» из пяти областей с общим населением порядка семи миллионов человек: Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Запорожской.
Інформація з сайту:  http://odessa-life.od.ua

В одеських вузах різко скоротилося кількість бюджетних місць

В Одессе подводят итоги зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения. О результатах и тенденциях, далее в репортаже «ГРАД»

Предварительные результаты, которые были подведены ректорами высших учебных заведений Одесской области, показывают, что объемы госзаказа падают. В 13 крупнейших высших учебных заведениях падение объемов госзаказа на степень бакалавра составило более 24% в сравнении с прошлым годом.

Сергей Степаненко, ректор ОГЭКУ, председатель Совета ректоров вузов Одесской области: Причины таких результатов они связаны прежде всего, будем так говорить, с очень низкими результатами ВНО, которые показывают, прежде всего выпускники средних школ области, сельских школ.

Сюда же, по словам специалиста, относятся причины демографии и глобализации.

Сергей Степаненко, ректор ОГЭКУ, председатель Совета ректоров вузов Одесской области: Часть молодежи уже нацеливается на обучение в иностранных высших учебных заведениях.

Сравнили в Совете ректоров и то, как результаты ВНО связаны с количеством бюджетных мест в том или ином регионе Украины. Так, во Львовской области, которая близка Одесской по числу высших учебных заведений, количество бюджетных мест оказалось больше. Связано это с тем, отмечают эксперты, что результаты ВНО там оказались выше.

Сергей Степаненко, ректор ОГЭКУ, председатель Совета ректоров вузов Одесской области: На бюджетные места рекомендовано больше на 77% больше, чем в Одесские Вузы. Почему мы берем Львов, потому что Львов он сопоставим по числу ВУЗов, по количеству студентов, по объемам в недавнем времени приема.

По словам специалиста, такие данные были получены при анализе приблизительно 44-х специальностей, которые определяют инновационное развитие регионов. В целом же, по словам экспертов, в этом году для Одесской области рекомендовано около 3600 бюджетных мест, которые распределятся между региональными ВУЗами.

Сергей Степаненко, ректор ОГЭКУ, председатель Совета ректоров вузов Одесской области: Сейчас рекомендовано уже в каждый ВУЗ конкретное количество абитуриентов. Вот я вам сказал цифру 3600 — примерную цифру, потому что здесь нет еще данных двух вузов это примерно, на 25 % меньше, чем было рекомендовано в прошлом году.

Теперь абитуриенты, рекомендованные на бюджетные места, должны до 5-го августа принести оригиналы своих документов в выбранный ВУЗ. Списки таких абитуриентов уже опубликованы на сайте Министерства образования и науки.

Если после распределения бюджетных мест абитуриент обнаружил расхождения в расчете конкурсного балла или другие ошибки, которые могли повлиять на формирование рейтингового списка и распределение мест, он имеет право обратиться в Министерство образования и науки Украины. Там ответ на его запрос должны предоставить в течение 24 часов.

Напомним также, что на возможность поступления на бюджет могли повлиять и бонусы за участие в олимпиадах. В частности, речь идет о 10 бонусных баллах за победы на всеукраинских олимпиадах и за призовые места в Малой академии наук. Как пояснили специалисты, ситуация, когда баллы могли быть не зачислены, могла произойти, если в период участия абитуриента в олимпиадах у них менялись персональные данные, в частности, имя, отчество, фамилия. Абитуриенты, обнаружившие такую ошибку, так же могут обратиться в министерство образования, и их вопрос будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Інформація з сайту: http://grad.ua

В приймальних комісіях ВНЗ працюють консультаційні центри

В приемных комиссиях вузов организованы консультационные пункты, где специалисты помогают абитуриентам подавать заявления в электронном виде. Об особенностях нынешней вступительной кампании мы говорили с председателем совета ректоров, руководителем Одесского государственного экологического университета Сергеем Степаненко.

Документы в электронном виде необходимо подавать всем абитуриентам, независимо от формы обучения.

Сергей Степаненко, ректор Одесского государственного экологического университета: Правилами приема в высшие учебные заведения, для всех поступающих на уровень высшего образования бакалавр, регистрация и подача заявления осуществляется в электронном виде. Как на дневную, так и на заочную форму обучения.

После регистрации в единой государственной электронной базе необходимо отправить в выбранный вуз документы, которые далее рассматривают приемные комиссии. Однако электронная система дала сбои, отмечает Сергей Степаненко.

Сергей Степаненко, ректор Одесского государственного экологического университета: да, есть серьезные сложности, с как я уже сказал, с опытной эксплуатации совершенно новой системы регистрации и подачи заявлений. Как в любой компьютерной программе. Когда её отлаживают , возникают различные ситуации, которые, ну просто не были предусмотрены разработчиками.

Если у абитуриента возникают трудности с подачей документов в электронном виде, он может прийти с пакетом документов в приемную комиссию, где специалисты помогут подать заявление.

Сергей Степаненко, ректор Одесского государственного экологического университета: Сейчас в условиях приема 2017 году это обязанность каждой приемной комиссии — образовать на своей территории консультационный пункт, куда может прийти любой абитуриент со своими документами. И работники приемной комиссии вместе с ним заведут это заявление или заявления в его электронный кабинет.

В связи с перебоями в работе системы совет ректоров вузов Одесской области направил письмо в Министерство образования и науки с предложением продлить сроки подачи заявлений.

Сергей Степаненко, ректор Одесского государственного экологического университета: К сожалению, пока положительной реакции нет на это обращение. Но, я думаю, что может быть даже его актуальность может сейчас не настолько высока, потому что система последние два дня начала работать в более-менее рабочем режиме. И те все волнения, которые были в первую неделю, они улягутся.

Еще одно новшество вступительной кампании нынешнего года. Если в минувшем году один человек мог подавать до 15 заявлений на пять специальностей без ограничений в количестве вузов, то сейчас эти показатели сокращены.

Сергей Степаненко, ректор Одесского государственного экологического университета: В этом году это 4 высших учебных заведения и 9 заявлений. Но эти ограничения только для подачи заявлений на бюджетную форму обучения. На контрактную форму обучения никаких ограничений нет ни по количеству высших учебных заведений, ни по количеству заявлений.

После подачи заявления в электронном виде его статус можно проверить в личном кабинете абитуриента. Однако для надежности стоит позвонить в приемную комиссию и убедиться в том, что всё в порядке, советует Сергей Степаненко.

Сергей Степаненко, ректор Одесского государственного экологического университета: Я обращаюсь к абитуриентам, они должны, во-первых, помимо того, что они заводят заявление в электронный кабинет, даже если все система приняла их заявления все, позвонить на следующий день в приемную комиссию высшего учебного заведения и спросить: поступило ли это заявление в приемную комиссию?

По словам ректора Одесского государственного экологического университета, в последние дни трудностей при подачи заявлений онлайн возникает всё меньше.

stepanenkovstupitelnaya 1500626176_postuplenie

Інформація з сайту http://grad.ua

Запит Ради ректорів в МОН щодо використання печаток на документах з 19.07.2017

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями» Рада ректорів вищих навчальних закладів Одеської області звертається з проханням надати офіційне роз’яснення щодо порядку оформлення після 19 липня 2017 року документів про освіту та інших документів ВНЗ.

Ознайомитися

Лист Ради ректорів в МОН щодо подовження термінів прийому документів на освітні програми рівня вищої освіти «бакалавр»

У зв’язку з серйозними технічними проблемами експлуатації системи ЄДЕБО та з метою зниження соціального напруження серед абітурієнтів, Рада Ректорів ВНЗ Одеського регіону пропонує прийняти термінове рішення щодо подовження термінів прийому документів на освітні програми рівня вищої освіти «бакалавр» принаймні на тиждень, тобто до 1 серпня 2017 року.

Лист Ради ректорів в МОН щодо подовження термінів прийому документів на освітні програми рівня вищої освіти «бакалавр»

Громадське обговорення проекту щодо упорядкування питання встановлення плати за проживання в студенських гуртожитках та плати за комунальні послуги

На громадське обговорення пропонується проект спільного наказу Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я щодо упорядкування питання встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках та плати за комунальні послуги.
Запропоновані зміни окрім приведення норм чинного наказу до вимог законодавства, дозволять вищим навчальним закладам розмежувати за призначенням оплату студентами, які проживають у студентських гуртожитках: зменшити граничний розмір плати за проживання у студентському гуртожитку й водночас встановити для студентів плату за використані ними комунальні послуги.

Таке розділення витрат дозволить вищим навчальним закладам здійснювати вчасну та в повному обсязі оплату за комунальні послуги, а студентів, які проживають у студентських гуртожитках, змусить більш економно та сумлінно ставитись до використання води, електроенергії тощо.

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 14 липня 2017 року на електронну адресу: rada@odeku.edu.ua

Вступна кампанія 2017. В студії голова Ради Ректорів ВНЗ Одеського регіону С.М. Степаненко

30 червня вібдудеться чергове засідання Ради ректорів

Чергове засідання Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону відбудеться 30 червня на базі Одеського національного політехнічного  університету (переглянути порядок денний).

Older posts «

» Нові повідомлення