«

»

Інформація про рішення Комітету з питань освіти і науки Верховної Ради України від 13.03.2019р. з питання «Про проблемну ситуацію, що склалась зі стипендіальним забезпеченням аспірантів»

     Першим питанням порядку денного Комітетом було розглянуто проблемна ситуація, яка склалась зі стипендіальним забезпеченням аспірантів.
Справа в тому, що при підготовці проекту постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 року № 865 щодо внесення змін до Порядку призначення і виплати стипендій, Міністерством культури України слово “аспірант” було помилково замінено словом “асистент-стажист” у частині, що стосується визначення розмірів стипендіального забезпечення аспірантів.
Таким чином, незважаючи на встановлене законодавством право здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – аспірантів на отримання стипендії, з часу набуття чинності Порядку з внесеними змінами (з листопада 2018 року) питання виплати стипендії аспірантам є неврегульованим.
Окрім того, з листопада 2018 року при перевірці закладів вищої освіти контролюючими органами виплата стипендій аспірантам розцінюється як нецільове використання коштів державного бюджету. Зокрема, такі факти мали місце у Національному технічному університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Національному університеті фізичного виховання і спорту України та інших.
Для виправлення ситуації та недопущення порушення прав аспірантів на соціальне забезпечення Міністерством культури України у терміновому порядку розроблено, погоджено з заінтересованими центральними органами виконавчої влади проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до Порядку призначення і виплати стипендій” та отримано висновок правової експертизи від Міністерства юстиції України.
Однак, за інформацією Міністерства культури України, зазначений проект впродовж тривалого часу знаходиться на опрацюванні у Секретаріаті Кабінету Міністрів України.
Враховуючи вищезазначене Комітетом було одноголосно прийняте наступне рішення:
1. Рекомендувати Кабінету Міністрів України прискорити прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення зміни до Порядку призначення і виплати стипендій” з врахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки України.
2. Рекомендувати центральним органам виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є заклади вищої освіти при підготовці змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення погоджувати їх з Міністерством освіти і науки України.
3. Направити це Рішення Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству фінансів України, Міністерству культури України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству оборони України, Службі Безпеки України, Спілці ректорів вищих навчальних закладів України.
Також одноголосно була підтримана моя пропозиція щодо рекомендації Кабінету Міністрів України провести службове розслідування для встановлення причин та обставин, які призвели до виникнення проблемної ситуації з виплатою стипендій аспірантам закладів вищої освіти.