«

»

Лист Ради ректорів ЗВО Одеської області щодо критичної ситуації, що склалася з виплатою стипендій аспірантам денної форми навчання

Шановний Павло Кузьмович!

        Рада ректорів ЗВО Одеської областізвертається з проханням надатироз’ясненнящодо правових підстав для призначення і виплати стипендій аспірантам –здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії, у зв’язку зі змінамивнесеними постановою Кабінету Міністрів України No 865 від 24.10.2018 р. до Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України No 882 від 12.07.2004 р. (в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. No 1050), згідно якими слово “аспірант” у всіх відмінках іформах числа замінено словом “асистент-стажист” у відповідному відмінку і числі.

      Таким чином, в останній редакціїПорядку призначення і виплати стипендійвзагалі не згадуються аспіранти і розмір стипендії, яка їм встановлюється. В той же час, згідно Порядкупідготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженомуПостановою Кабінету Міністрів України No 261 від 23.03.2016 р., підготовка здобувачів вищої освіти доктора філософії здійснюєтьсявиключно в аспірантурі, а саміздобувачі ступеня доктора філософії є аспірантами.

З повагою,

Ректор                                                                                                              Степаненко С.М.

Переглянути лист