«

»

Підсумки вступної кампанії 2017 року в центрі уваги Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України»

5 вересня ц.р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на засіданні Президії Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» відбулося обговорення результатів вступної кампанії 2017 року у вищих навчальних закладах України.

n_96_35671665

У засіданні Президії, крім її членів, взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, заступники Міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич і Роман Греба, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директори департаментів Міністерства освіти і науки  України Олег Шаров, Андрій Шевцов, Світлана Даниленко, Голова Державної інспекції навчальних закладів України Руслан Гурак, Голова ЦК профспілки працівників освіти і науки України Георгій Труханов, директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, ректори провідних університетів. Всього учасників – понад 80 осіб.

n_96_42173220

    У вступному слові президент ГО «Спілка ректорів України», ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Леонід Губерський зазначив, що цьогорічна вступна кампанія виявилася складною. У процесі її проведення виникало чимало запитань як з боку вищих навчальних закладів, так і з боку вступників. Насамперед, це стосується роботи Єдиної державної електронної бази освіти; строків прийому документів та зарахування за освітніми ступенями; питання права визначення вищими навчальними закладами конкурсних предметів та одне з найгостріших питань – час прийняття Урядової постанови про обсяг державного замовлення.

   У своєму виступі заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич підкреслив, що при проведенні вступної кампанії у 2017 року мали місце окремі труднощі, але в цілому вони не вплинули на результати вступної кампанії і її вдалося провести на належному рівні.

  Детальніше питання вступної кампанії 2017 року були окреслені у виступі директора департаменту вищої освіти Олега Шарова (презентація).

   В обговоренні результатів вступної кампанії 2017 року взяли участь Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко, перший заступник Міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, заступник Міністра освіти і науки Роман Греба, ректори провідних університетів: Мороз В.М. (Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова), Тацій В.Я. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), Безгін О.І. (Київський національний університет театру, кіно і телебачення), Огнев’юк В.А. (Київський університет імені Бориса Грінченка), Куліков П.М. (Київський національний університет будівництва і архітектури), Ніколаєнко С.М. (Національний університет біоресурсів і природокористування України), Степаненко С.М. (Одеський національний екологічний університет), Васильєв А.В. (Сумський державний університет), Бакіров В.С. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), директор Українського центру оцінювання якості освіти Карандій В.А.

n_96_25851662

  Виступаючі акцентували увагу на таких проблемах вступної кампанії: функціонування Єдиної державної електронної бази освіти; складання ЗНО; забезпечення стабільності Умов прийому; строки проведення вступної кампанії; стандартизація конкурсних предметів (створення єдиного переліку) на всі спеціальності незалежно від форми навчання та джерел фінансування; оптимізація кількості вищих навчальних закладів та спеціальностей, на які вступник подає заяви (до 6 ВНЗ і на 3 спеціальності); перегляд величини регіональних і сільських коефіцієнтів; збільшення видатків на проведення вступної кампанії у вищих навчальних закладах тощо.

n_96_16006547

   За результатами обговорення Президією Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» було прийнято ухвалу: інформацію про результати вступної кампанії 2017 року у вищих навчальних закладах взяти до відома та дирекції Громадської організації «Спілка ректорів вищих навчальних закладів України» у тижневий строк узагальнити пропозиції, висловлені у виступах учасників засідання Президії і подати до Міністерства освіти і науки проект змін до Умов прийому у 2018 році.

 Інформація з сайту: http://www.vnz.univ.kiev.ua