Порядок денний 25.03.2016

  1. Результати порівняльного аналізу підсумків роботи вищих навчальних закладів у 2015 році. Доповідач  – Руденко С.В., голова комісії з аналізу та підведення підсумків діяльності ВНЗ.
  1. Підсумки науково-дослідної та міжнародної діяльності ВНЗ регіону у 2015 році (переглянути показники наукової діяльності). Презентація доповіді. ДоповідачЄгоров Б.В., ректор  ОНАХТ, голова комісії з наукової роботи і міжнародних зв’язків (рішення). Переглянути методичні рекомендації щодо розроблення освітніх програм у контексті нового Закону України “Про вищу освіту”.
  1. Про підготовку вищих навчальних закладів до вступної компанії 2016 року (переглянути матеріали доповіді). ДоповідачСтрелковська І.В., заступник голови комісії з прийому студентів до ВНЗ Одеського регіону, декан факультету інформаційних мереж (рішення).
  1. Затвердження плану роботи Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону на 2016 рік. ДоповідачСтепаненко С.М., ректор ОДЕКУ, голова Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону.