Порядок денний засідання Ради ректорів від 22.04.11р.

  1. Досвід, проблеми та перспективи впровадження Болонської системи у вищих навчальних закладах Одеського регіону. Доп. – Коваль І.М. (ректор Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова)
  1. Про стан профорієнтаційної діяльності та організація прийому студентів до ВНЗ регіону в 2011 році. Доп. – Воробієнко П.П. (ректор Одеської національної академії зв’язку ім. О. Попова)
  1. Взаємодія вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та ВНЗ I-II рівнів акредитації Одеського регіону у вирішені питань запровадження системи ступеневої вищої освіти від молодшого спеціаліста до магістра. Доп. – Коваленко А.В. (директор Одеського технічного коледжу, голова Ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації Одеського регіону)
  1. Про затвердження Положення про заохочувальні нагороди Ради ректорів ВНЗ III-IV рівнів акредитації Одеського регіону. Доп. Степаненко С.М. (ректор Одеського державного екологічного університету, голова Ради ректорів ВНЗ III-IV рівнів акредитації Одеського регіону)