«

»

Постанова Кабміну №703 від 25 липня 2012 року про підвищення базового розміру стипендій

1 вересня 2012 року набере чинності постанова Кабміну №703 від 25 липня 2012 року про підвищення базового розміру стипендій. Зокрема, для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр” базовий рівень стипендії підвищиться з 530 грн до 730 грн. Для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-кого піклування, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, базову стипендію збільшено з 1160 грн до 1760 грн.