«

»

Проект Закону «про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої освіти»

Групою народних депутатів Верховної Ради України внесено проект Закону «про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо зміни системи управління закладами вищої освіти», за яким передбачаються суттєві зміни в організації діяльності ЗВО України.

Просимо ознайомитися та надати до Ради ректорів пропозиції (при необхідності).

Посилання на проект Закону:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64048