«

»

Пропозиції Одеського державного екологічного університету щодо проекту Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також надання їм академічної відпустки

У відповідності до рішення Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону, яке було прийнято на засіданні 31 березня 2017р., секретаріат Ради ректорів оприлюднює пропозиції ОДЕКУ щодо проекту Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також надання їм академічної відпустки