Протокольне рішення Президії Ради ректорів від 21.09.10 р.

з питання « Про узгодження пропозицій по проекту Основних змін до Умов прийому до ВНЗ у 2011 році згідно листа Спілки ректорів України від 10.09.10р. за № 30/ср»

  1. Узгодити такі пропозиції по проекту Основних змін до Умов прийому до ВНЗ у 2011 році згідно листа Спілки ректорів України від 10.09.10р. за № 30/ср:

Рада ректорів вищих навчальних закладів Одеської області розглянула запропоновані Міністерством освіти і науки України Основні зміни до Умов прийому до ВНЗ України у 2011 р. та в цілому їх підтримує, так як вони направлені на реалізацію принципу рівного доступу до вищої освіти громадянами України, приведення умов прийому до вищих навчальних закладів до загальносвітових стандартів, створення рівних умов прийому для ВНЗ, які здійснюють підготовку за одним напрямом, на покращення профорієнтаційної роботи ВНЗ та відбору талановитої молоді для вступу, організації прийому документів абітурієнтів. В той же час, узагальнюючи пропозиції вищих навчальних закладів регіону, Рада ректорів Одеського регіону пропонує розглянути таке:

  1. Фіксований перелік конкурсних предметів на напрями підготовки (спеціальності) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та молодшого спеціаліста сформувати за поданням відповідних комісій Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, що дозволить найбільш фахово підійти до цього важливого питання прийому на навчання.

При цьому, фіксований перелік встановлюється для двох конкурсних предметів на напрями підготовки (спеціальності) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та молодшого спеціаліста. Третій конкурсний предмет ВНЗ визначає самостійно відповідно додатків 1, 2 до Умов прийому.

  1. В „Основних змінах” запропоновано встановити єдину мінімальну кількість балів з профільних предметів на рівні 140 балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Однак не наводяться аргументи щодо вибору саме такої кількості балів та принципи вибору профільного для даного напряму предмету. Тому пропонується:

– по-перше, доручити відповідним комісіям Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України визначити один профільний предмет у запропонованих ними переліках конкурсних предметів на конкретні напрями підготовки (спеціальності) за освітньо-кваліфікаційними рівнями;

– по друге, дозволити вищим навчальним закладам самостійно визначити у Правилах прийому до ВНЗ мінімальну кількість балів з профільного предмету, але не менше 124 балів, як це було в Умовах прийому 2009 та 2010 років.

  1. Досвід вступної кампанії 2009 та 2010 років дає підстави вважати, що норма, згідно якої абітурієнт має право подавати документи до п’яти вищих навчальних закладів України та на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них, суттєво ускладнює роботу приймальних комісій як на етапі прийому документів, так й на етапі зарахування до числа студентів. Тому пропонується викласти п. 6.4 Умов прийому у такій редакції:

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до трьох вищих навчальних закладів України, про що робиться відмітка на зворотному боці сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, засвідчена печаткою приймальної комісії вищого навчального закладу”.

 

  1. Голові комісії Ради ректорів Воробієнко П.П. узагальнити пропозиції щодо проекту Умов прийому до ВНЗ України та надіслати через секретаріат Ради ректорів до Міністерства освіти і науки України – до 25.09.10р.

 

  1. Контроль за виконання рішення покласти на голову Ради ректорів Степаненко С.М.