«

»

Рейтинги сайтів ЗВО Одеського регіону (Webometrics)

Ступінь інтеграції будь-якого наукового закладу в «світову павутину» доцільно оцінювати за допомогою рейтингу Webometrics Ranking of World’s Universities (Cybermetrics Lab, National Research Council, Spain). Існують і інші відомі рейтинги, на кшталт Academic Ranking of World Universities (Shanghai Jiao Tong University), проте вони не фокусуються на Web-діяльності університетів, беручи до уваги безліч інших факторів. В свою чергу Webometrics укладається за спеціальною методикою, розробленою у відповідності до Берлінських принципів рейтингування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions), визначених ЮНЕСКО, та аналізує не освітню діяльність університету в цілому, а саме представлення ЗВО в Інтернеті.

В таблиці наведено рейтинг сайтів ЗВО Одеського регіону, версія за липень 2018 р.

Universities: July 2018
Edition 2018.2.1

Рейтинг
по регіону
Рейтинг
по Україні

Навчальний заклад

1 7 Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
2 24 Одеський національний політехнічний університет
3 32 Одеська національна академія харчових технологій
4 69 Національний университет «Одеська юридична академія»
5 95 Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О.С. Попова
6 101 Одеський Національний Морський Університет
7 108 Одеський державний екологічний університет
8 114 Одеська національна морська академія
9 120 Одеський національний економічний університет
10 136 Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського
11 174 Ізмаїльський державний гуманітарний університет
12 175 Одеський національний медичний університет
13 186 Одеський регіональний інститут державного управління
14 189 Одеська державна академія будівництва та архітектури
15 199 Міжнародний гуманітарний університет
16 221 Одеська державна музична академія ім. А. В. Нежданової
17 233 Одеський державний університет внутрішніх справ
18 234 Одеський державний аграрний університет
19 255 Військова академія (м.Одеса)
20 276 Одеська державна академія технічного регулювання та якості

 

Інформація з сайту: http://www.webometrics.info/en