Рішення до п.3 Ради ректорів від 29.10.10р.

Рішення Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону від 29.10.2010р.

з питання „Про стан житлово-комунального забезпечення діяльності ВНЗ та підготовки їх матеріально-технічної бази до роботи у 2010/11 навчальному році

     Заслухав результати аналізу звітів вищих навчальних закладів регіону про підготовку матеріально-технічної бази до осінньо-зимового сезону 2010/2011 навчального року та результати перевірки стану гуртожитків, яка була проведена сумісною комісією Управління освіти і науки облдержадміністрації, Ради ректорів та органів студентського самоврядування ВНЗ Одеського регіону, Рада ректорів відзначає, що не зважаючи на відсутність державного фінансування поточного та капітального ремонту, а також придбання обладнання вищі навчальні заклади регіону в зуміли в цілому  підготувати матеріально-технічну базу до осінньо-зимового сезону за рахунок коштів спеціального фонду у відповідності з наказом МОН України від 27.04.10р. за № 360. В той же час існують загальнодержавні проблеми, які суттєво ускладнюють господарську діяльність ВНЗ, серед яких:

     – заборона проведення капітального ремонту гуртожитків за рахунок коштів, які надходять як плата за проживання у гуртожитках при одночасній багаторічній відсутності державного фінансування цих заходів;

     – обмеження обсягів поточного ремонту гуртожитків рівнем амортизаційних відрахувань, що не дозволяє відновлювати матеріально-технічну базу гуртожитків, яка була створена 30-50 років назад;

      – законодавча вимога проведення тендерних процедур по закупівлі комунальних послуг на наступний рік, що при відсутності затверджених кошторисів ВНЗ неминуче приведе на початку 2011 року до зупинки надання цих послуг та різкого загострення соціальної напруги у студентському середовищі;

     – вимога МОН України щодо погодження всіх кошторисів на проведення поточного та капітального ремонтів у Київському спеціалізованому  ремонтно-будівельному управлінні (лист МОН України від 14.09.10р. за № 1/11-8598), яка суттєво гальмує процес проведення ремонтних робіт та потребує додаткових коштів.

      Крім того, Рада ректорів звертає увагу на існуючий широкий діапазон цін за проживання у студентських гуртожитках міста – від 107 до 448 грн., що є наслідком відсутності єдиної методики обрахунку вартості проживання у студентських гуртожитках.

     У зв’язку з вищезазначеним Рада ректорів ВНЗ Одеського регіону постановляє:

  1. Звернути увагу ректоратів вищих навчальних закладів на необхідність термінових заходів щодо:

    – завершення до 15.11.10р. всіх ремонтних та відновлювальних робіт по підготовці будівель та споруд ВНЗ до роботи у осінньо-зимовий період і, в першу чергу, – зовнішніх систем опалення, водопроводу та каналізації, газо- та енергопостачання;

    – проведення до 01.12.10р. першочергових робіт по ремонту покрівель та кімнат загального користування у студентських гуртожитках;

    – встановлення до 31.12.10р. рахувальників комунальних послуг (водомірів, теплових та газових рахувальників) у всіх будівлях ВНЗ.

  1. Членам Ради ректорів Дорофєєву В.С. та Оборському Г.О.:

    – до 15.11.10р. підготувати проекти звернень Ради щодо відміни вимоги проведення тендерних процедур на закупівлю комунальних послуг та коригуванню вимог листа МОН України від 14.09.10р. за № 11/11-8598 “Щодо процедури погодження кошторисів” у відповідності з чинним законодавством України;

    – підготувати спільно з органами студентського самоврядування ВНЗ до 20.12.10р. проект регіональної методики обрахунку вартості проживання у студентських гуртожитках.

  1. Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з розвитку МТБ ВНЗ та соціально-побутового забезпечення студентів  Ради ректорів (Дорофєєв В.С.) та секретаріат Ради ректорів (Гуцова Т.В.)