Рішення по п. 2 засідання Ради ректорів від 29.10.2010р.

з питання “Про підсумки прийому до ВНЗ Одеського регіону у 2010 році”

Заслухавши та обговоривши інформацію ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова Воробієнка П.П. про підсумки прийому до вищих навчальних закладів регіону у 2010 році, Рада ректорів відзначає, що всі ВНЗ регіону виконали план державного замовлення прийому на освітньо-кваліфікаційні рівні бакалавра, спеціаліста та магістра. Був проведений значний обсяг профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів Одеської та інших областей України. Прийом відбувся у строгій відповідності з Умовами прийому до ВНЗ України та розробленими Правилами прийому до кожного вищого навчального закладу. У роботі приймальних комісій приймали участь депутати місцевих Рад, представники громадських організацій та студентського самоврядування.

    На денну форму навчання за ОКР “бакалавр” було зараховано:

– за держзамовленням 7197 осіб, що на 11,7% менше ніж у 2009р.

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 5884 особи, що на 52,9% менше ніж у 2009 році.

    На заочну форму навчання на ОКР “бакалавр” було зараховано:

– за держзамовленням 982 особи, що на 11,4% більше ніж у 2009  році;

– за кошти фізичних та юридичних осіб – 2926 осіб, що на 3,0% більше ніж у 2009 році.

     Таким чином, нажаль збереглася тенденція 2009 року щодо зменшення прийому до ВНЗ регіону на денну форму навчання (на контрактну форму відбулося навіть різке падіння прийому), в той же час дещо вирівнялася ситуація з прийомом на заочну форму навчання. Так ситуація суттєво впливає на всі сторони життя вищих навчальних закладів – від скорочення спеціальностей, спеціалізацій, кадрового складу до фінансових проблем з  утриманням матеріально-технічної бази та соціальної інфраструктури ВНЗ. У 2011 році демографічна ситуація серед абітурієнтів буде складатися ще набагато гірше.

     Враховуючи вищезазначене, Рада ректорів вирішила:

  1. Адміністрації вищих навчальних закладів регіону:

   – вжити невідкладних заходів щодо налагодження профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді регіону;

   – суттєво покращити профорієнтаційну роботу в інших регіонах України;

   – організувати роботу приймальних комісій з 1 листопада 2010 року у відповідності з Умовами прийому до ВНЗ України, затвердженими наказом МОН України № 961 від 19.10.10р. та положенням про приймальну комісію ВНЗ, провести навчання співробітників комісій та затвердити Правила прийому на 2011р.

  1. Комісії з прийому студентів Ради ректорів (Воробієнко П.П.):

    – разом з Управлінням освіти і науки облдержадміністрації провести семінар з відповідальними секретарями приймальних  комісій ВНЗ регіону (03.-04.2011р.);

    – підготувати до 15.11.2010р. проект листів:

а) до МОН України щодо введення з січня 2011 року мораторію на внесення змін до затверджених Умов прийому на 2011 рік, змін до форм документів приймальної комісії ВНЗ; доведення обсягів держзамовлення до початку прийому документів у приймальних комісіях ВНЗ;

б) до Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки щодо скасування у новій редакції Закону України “Про вищу освіту” норми зарахування контрактних студентів у обсязі не більше 49% від загального прийому;

    – вивчити питання щодо розробки регіональної програми відбору та підготовки до вступу у ВНЗ Одеської області та доповісти на засіданні Ради ректорів у грудні 2010р.

  1. Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з прийому студентів Ради ректорів (Воробієнко П.П.) та секретаріат Ради ректорів (Гуцова Т.В.)