«

»

Рішення по п.4 Ради ректорів від 29.10.10 р.

З питання „Про хід виконання рішення Ради ректорів від 11.06.10р. та протокольного рішення президії Ради ректорів від 21.09.10р.”

  Заслухав інформацію голови Ради ректорів Степаненко С.М. щодо виконання рішення Ради ректорів від 16.06.10р. „Про завдання ВНЗ III-IV рівнів акредитації з реалізації рішення підсумкової колегії МОН України від 22.04.10р.” та протокольного рішення президії Ради ректорів від 21.09.10р. „Про стан реалізації рішення засідання Ради ректорів від 11.06.2010р. та про завдання щодо реалізації Плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015р., затвердженого розпорядженням КМУ від 27.08.10р. за № 1728-р” Рада ректорів відзначає, що питання розвитку вищої освіти знаходяться у числі приоритетних напрямів діяльності Президента та Уряду України. Так, за останні півроку питання вищої школи знайшли своє відображення у:

Посланні Президента України до українського народу від 03.06.10р.;

Урядовій Програмі економічних реформ України на 2010-2014 роки;

Плані заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015р., затвердженого розпорядженням КМУ від 27.08.10р. за № 1728-р;

– постанові КМУ від 27.08.10р. „Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра”;

– розпорядженні КМУ від 27.08.10р. за № 1726-р „Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів”;

– розпорядженні КМУ від 27.08.10р. за № 1727-р „Деякі питання розроблення Національної рамки кваліфікацій”;

– постанові КМУ від 27.08.10р. за № 777 „Про затвердження Положення про освітній округ”;

– Указі Президента України від 30.09.10р. за № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”;

Плані організації виконання Указу Президента України № 926 від 30.09.10р., затвердженого на засіданні КМУ від 20.10.10р.

   Зважаючи на це, вищі навчальні заклади Одеського регіону не можуть бути лише спостерігачами цих процесів і повинні приймати активну участь у реалізації визначеного урядовими рішеннями курсу на модернізацію вищої школи України, зокрема удосконаленні механізму визначення перспективної потреби у фахівцях, формуванні державного замовлення на підготовку на освітньо-кваліфікаційних рівнях „бакалавра”, „спеціаліста” та „магістра” у ВНЗ регіону та оптимізації регіональної мережі вищих навчальних закладів.

У зв’язку з вищезазначеним, Рада ректорів вирішила:

1. Звернути увагу ректорів вищих навчальних закладів регіону на необхідність виконання рішення Ради ректорів від 16.06.10р. „Про завдання ВНЗ III-IV рівнів акредитації з реалізації рішення підсумкової колегії МОН України від 22.04.10р.” та протокольного рішення президії Ради ректорів від 21.09.10р. „Про стан реалізації рішення засідання Ради ректорів від 11.06.2010р. та про завдання щодо реалізації Плану заходів щодо розвитку вищої освіти на період до 2015р., затвердженого розпорядженням КМУ від 27.08.10р. за № 1728-р”.

2. З метою практичної реалізації виконання вищезазначених рішень створити робочу групу у складі:

-Степаненко С.М., голова Ради ректорів, ректор ОДЕКУ;

-Ткачук А.Л., начальник Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації;

-Звєряков М.І. – заступник голови Ради ректорів, голова комісії з перспективного розвитку вищої освіти в регіоні, ректор ОДЕУ;

-Журавльова Ю.О. – начальник відділу вищої школи управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації;

-Коваль І.М. – ректор ОНУ ім. І.І. Мечнікова;

-Егоров Б.В. – ректор ОНАХТ.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Степаненко С.М.