Рішення Ради ректорів від 25.03.2021

«Підсумки діяльності ЗВО Одеського регіону за 2016–2020 роки»

Заслухавши та обговоривши доповідь голови Комісії з аналізу та підведення підсумків діяльності закладів вищої освіти  Одеського регіону, ректора Одеського національного морського університету С.В.Руденко  «Підсумки діяльності ЗВО Одеського регіону за 2016–2020 роки»» РАДА РЕКТОРІВ відзначає,  що критичний аналіз даних показує зменшення показників діяльності у багатьох закладах вищої освіти. Особливої уваги потребують показники, за якими зменшення відбулось більше, ніж на 20%.

Сумарні показники діяльності ЗВО, що зазнали суттєвого зменшення:

  • контингент студентів, що навчаються за державним замовленням;
  • випуск бакалаврів;
  • затверджені кандидатські дисертації за останні три роки;
  • кількість відкритих спеціальностей;
  • кількість студентів, що зайняли призові місця на мистецьких конкурсах (поза межами свого ЗВО);
  • кількість студентів, що зайняли призові місця на спартакіадах та олімпіадах (поза межами свого ЗВО).

Рада ректорів ухвалює

  1. Результати порівняльного аналізу підсумків роботи ЗВО Одеського регіону за 2016–2020 роки прийняти до уваги і рекомендувати ректорам ЗВО обговорити ці результати на засіданнях Вчених рад.
  2. Звернути увагу ректорів ЗВО на необхідність:

— забезпечення надійності даних, які включаються до «Карток ЗВО до аналізу діяльності ЗВО»;

— необхідного взаємного узгодження даних, які наводяться в «Картках ЗВО до аналізу діяльності ЗВО» і в доданих до Карток аналітичних довідках;

— відповідності даних за 2020 рік при заповненні Картки  ЗВО до аналізу діяльності ЗВО за 2021 рік.

  1. Ректорам ЗВО надати до Комісії пропозиції щодо структури Картки до аналізу діяльності ЗВО та показників, які необхідні для проведення аналізу діяльності закладів вищої освіти за 2021 рік.

Термін виконання: до 01.06.2021р.

  1. Комісії опрацювати надані пропозиції та підготувати форму Картки до аналізу діяльності за 2021р.

Термін виконання:  до 01.10.2021р.