Рішення Ради ректорів ЗВО Одеського регіону від 30.10.2020

З питання

«ПРО ПІДСУМКИ ПРИЙОМУ СТУДЕНТІВ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2020 РОЦІ»

Заслухавши та обговоривши подану інформацію «Про підсумки прийому студентів до закладів вищої освіти Одеської області у 2020 році» РАДА РЕКТОРІВ відзначає, що у 2020 році усі заклади вищої освіти (ЗВО) виконали великий обсяг роботи.

Усі ЗВО вчасно підготували інформаційні матеріали для абітурієнтів про інститути, спеціальності та факультети закладів вищої освіти, про умови навчання за бюджетною і контрактною формами навчання, про строки прийому документів і умови проведення конкурсу сертифікатів центру оцінювання  якості освіти.

Усі ЗВО Одеської області провели значний обсяг профорієнтаційної роботи не тільки в загальноосвітніх навчальних закладах, а й за допомогою заходів масової інформації (радіо, телебачення), власних WEB-сайтів та соціальних мереж (Facebook, Twitter). Значна кількість інформації про ЗВО регіону було розміщено на сторінках центральних, регіональних і місцевих періодичних видань та у довідкових виданнях для вступників до ЗВО України.

Комісія Ради ректорів зібрала та проаналізувала інформацію про прийом до ЗВО області.

РАДА РЕКТОРІВ ухвалює:

  1. Інформацію про підсумки прийому студентів до ЗВО Одеської області у 2020 р. прийняти до відома.
  2. Керівникам закладів вищої освіти:

  2.1. Продовжити профорієнтаційну роботу в Одеській області та за її межами (постійно).

2.2 Організувати підготовку технічних секретарів Приймальних комісій та інших співробітників Приймальних комісій для роботи у наступному 2021 році (протягом року).

2.3 Покращити роботу щодо прогнозування та формування обсягу державного замовлення на основі постійного моніторингу ринку праці та ринку освітніх послуг.

2.4 Покращити роботу в своєчасному інформуванні про необхідність участі у зовнішньому тестуванні для випускників минулих років.