YouTube Facebook

Monthly Archive: Вересень 2021

Відповідь на Звернення Ради ректорів ЗВО Одеського регіону

Доопрацьоване Звернення Ради ректорів ЗВО Одещини

ЗВЕРНЕННЯ

Рада ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону висловлює велике занепокоєнням щодо наслідків реалізації наказу МОН України «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між ЗВО для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році» від 13.08.2021р. № 908 в закладах вищої освіти Одещини, які підпорядковані Міністерству освіти і науки України.

Згідно з цим наказом за 4 місяця до завершення 2021 фінансового року обсяги фінансування видатків споживання по загальному фонду на останні 4 місяця 2021 рік, тобто видатки на заробітну плату працівників та оплату комунальних послуг в 10 закладах вищої освіти Одеської області були раптово зменшені більше ніж на 104 млн. грн. Цей невиважений крок міністерства має призвести до катастрофічних наслідків в діяльності ЗВО, так як обсяги фінансування в ці місяці зменшилися по деяких закладам майже на 40% від затверджених у лютому 2021 року тим же міністерством обсягів фінансування.

Фактично, на початку нового навчального року адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом суттєвого скорочення фонду оплати праці та зупинення фінансування видатків на комунальні послуги. Тобто на День знань сотні викладачів Одещини мають бути раптово, з порушенням діючого законодавства, звільнені, що може привести до соціального вибуху, а також вноситься безлад в організацію освітнього процесу.

Фактична відмова центрального органу виконавчої влади, який управляє майном державних закладів вищої освіти Одеської області, від фінансування в осінньо-зимовий період 2021 року видатків на утримання цього майна в умовах збільшення видатків на комунальні послуги вимагає від адміністрації ЗВО закриття навчальних корпусів та студентських гуртожитків вже в середині навчального семестру та розпуску студентів по домам.

Послідовні удари (вимивання людського капіталу внаслідок негативного впливу застосування методики широкого конкурсу при розподілі державного замовлення на підготовку фахівці, зменшення державного фінансування), які наносяться протягом останніх років по регіональній вищій освіті в України, неминуче ведуть до її глибокої кризи, швидкого падіння якості людського капіталу в регіонах.

У зв’язку з вищезазначеним Рада ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону звертається до Міністерства освіти України терміново переглянути показники фінансування ЗВО України та фінансово забезпечити організований початок навчального року та надання якісних освітніх послуг у ЗВО України, а саме:

1) Застосувати Формулу розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти відносно видатків споживання загального фонду державного бюджету на підготовку на умовах державного замовлення, запланованих на вересень-грудень 2021 року.
2) Терміново внести зміни до Формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти, перетворивши її з «формули зубожіння» на формулу розвитку вищої освіти України.
3) Вжити заходів щодо найскорішого затвердження Стратегії розвитку вищої освіти в Україні до 2025 року, проект якої був розроблений рік тому; а також впровадження методики регіоналізації широкого конкурсу в Умовах прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році.

Звертаємося до Спілки ректорів закладів вищої освіти України, до Рад ректорів ЗВО регіонів України, депутатів Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, депутатів Верховної Ради України від Одещини, Профспілки працівників освіти і науки України підтримки цього Звернення та невідкладних спільних дій щодо вирішення зазначених гострих питань життєдіяльності закладів вищої освіти України.

Прийнято одноголосно на засіданні Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону 3 вересня 2021 року

Голова Ради ректорів ЗВО
Одеського регіону С.М. Степаненко


Рішення Ради ректорів ЗВО Одеського регіону

РІШЕННЯ

 

Ради ректорів ЗВО Одеського регіону з питання

«Про наслідки реалізації наказу МОН України «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році» від 13.08.2021р. № 908 в ЗВО Одещини»

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Ради ректорів ЗВО Одеського регіону Степаненко С.М.«Про наслідки реалізації наказу МОН України «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році» від 13.08.2021р. № 908 для закладів вищої освіти Одещини»

 

Рада ректорів відзначає:

 

Згідно з наказом № 908 від 13.08.2021р. «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році» обсяги фінансування видатків споживання по загальному фонду на 2021 рік (видатки на заробітну плату працівників та оплату комунальних послуг) суттєво зменшені, при чому весь річний обсяг зменшення міністерством віднесено на останні 4 місяця 2021 року, що складає до 40% від затверджених міністерством у лютому 2021 року обсягів фінансування.

Фактично, на початку нового навчального року адміністрація закладів вищої освіти поставлена перед фактом суттєвого скорочення фонду оплати праці та зупинення фінансування видатків на комунальні послуги, що неминуче призведе до звільнення сотень викладачів, закриття навчальних корпусів та студентських гуртожитків в осінньо-зимовий період 2021 року.

У зв’язку з вищезазначеним

 

Рада ректорів УХВАЛЮЄ:

 

  1. Затвердити проект звернення.
  2. Звернутися до Спілки ректорів закладів вищої освіти України, Рад ректорів ЗВО регіонів України, депутатів Одеської обласної ради, Одеської обласної державної адміністрації, депутатів Верховної Ради України від Одещини, Профспілки працівників освіти і науки України з пропозицією спільно звернутися до Міністерства освіти і науки України терміново переглянути показники фінансування ЗВО України та фінансово забезпечити організований початок навчального року та надання якісних освітніх послуг.

Порядок денний позачергового засідання Ради ректорів

­­­­­­3 вересня  2021 р.

Одеська національна

академія харчових технологій

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

позачергового засідання Ради ректорів

 

  1. Про наслідки реалізації наказу МОН України № 908 від 13.08.2021р. «Про розподіл видатків споживання державного бюджету між закладами вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти на умовах державного замовлення в 2021 році» в ЗВО Одещини

Доповідач: Степаненко С.М., голова Ради ректорів ЗВО Одеського регіону

 

  1. Підписання Угоди про співпрацю між Одеським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України та Громадською організацією «Рада ректорів ЗВО Одеського регіону»

 

  1. Різне